Värna våra yngsta 2020

Foto: Pixabay.com

Den 1-2 september 2020 anordnades den fjärde upplagan av konferensen Värna våra yngsta. På grund av covid-19-pandemin fick konferensen webbsändas från Folkets hus i Stokholm. Denna gång låg fokus på hur vi kan skydda våra minsta från våld och försummelse.

Konferensen handlade om de 1 001 viktiga dagarna och om hur vi ska stötta och värna både föräldrar och barn redan under graviditeten och sedan fortsatt under barnets två första år. En period då barnet är exceptionellt mottagligt men också sårbart och föräldrarna särskilt öppna för stöd.

Värna våra yngsta anordnas i samverkan mellan Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson