Hur känns ett HEJ?

TaSSeLs är ett taktilt signalsystem som används på de flesta särskolor i England. TaSSeLs, Tactile Signing for Sensory Learners har utarbetats av synpedagog Joe Woodall och logoped Denise Charnock på Orchard School utanför Birmingham. Att signalera med TaSSeLs-tecken när något ska hända gör vardagen mer begriplig för elever på tidig utvecklingsnivå. Med hjälp av TaSSeLs kan eleven förberedas på att lyftas upp i lyften, äta sin mat eller säga hej då.
Britt Nedestam, adjunkt – FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson