Multi-lingual issues ...

Juan Bornman är logoped och audionom i botten. Hon är nu professor vid universitet i Pretoria i Sydafrika där hon är ansvarig för Centrum för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Under de sista 20 åren har hon ägnat sin yrkesgärning åt en av de mest utsatta grupperna inom funktionsnedsättningsområdet; de som inte kan tala. (Föreläsningen hålls på engelska).

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson