Reportage: Livets möjligheter 2022

Lennart Magnusson talar på scenen.

Konferensen lockade flera hundra deltagare som tog del av föreläsningar och workshops. Foto: Josefine Göransson

En plats där samtal, kunskap och erfarenhetsutbyten fick stå i fokus. Så kan man sammanfatta konferensen Livets möjligheter som anordnades i Stockholm den 24-25 oktober 2022. Konferensen handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Livets möjligheter anordnades av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) tillsammans med tio samarbetsparter (se faktaruta). Syftet med konferensen var att sprida inspiration, ny kunskap och att utgöra en mötesplats för anhöriga, professionella och beslutsfattare.

Livets möjligheter har anordnats två gånger tidigare – 2018 och 2013. När det nu var dags för den tredje upplagan var det med utgångspunkt från temat Livslångt lärande. Med livslångt lärande syftar arrangörerna till allt typ av lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, professionella och beslutsfattare.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2022-12-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson