Anhörigskap i perspektiv – etnicitet

Vem är anhörig? Det enklaste svaret är att det är en människa i relation till en närstående med vård- och omsorgsbehov. Men i mötet med varje enskild människa döljer det sig en unik berättelse och erfarenhet. Många anhöriga har gemensamma erfarenheter och olika verktyg kan vara användbara för flera.

På samma sätt som vi behöver se individen behöver vi också se på anhörigskap utifrån olika perspektiv. Det handlar om att se på anhörigskap utifrån perspektiv som kön, etnicitet, nationella minoriteter, HBTQI och socioekonomiska förhållanden. 

Om man ser till aktuell forskning är det tydligt att inte minst de äldres förhållanden beskrivs homogent. Genom en serie webbinarium vill vi motverka detta och stimulera till reflektion kring vårt eget arbete och förhållningssätt. Varje webbinarium innehåller en forsknings- och kunskapsanknuten föreläsning, samt exempel på praktiskt arbete eller erfarenhet. Webbinarierna har inriktningen äldre.

Det första webbinariet i serien har temat etnicitet och titeln "Ett anhörigstöd för alla – erfarenheter av att vara anhörig till en person med kognitiv sjukdom – med fokus på utrikes födda". Medverkar gör Rebecca R Sjöstrand och Emma Lindgren från Migrationsskolan, Kunskapscentrum demenssjukdomar, Skånes universitetssjukhus samt Sanna Bejic, anhörigkonsulent i Landskrona. 

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.