Stärkt anhörigperspektiv inom hälso- och sjukvård och omsorg

Se webbinariet i efterhand i spelaren ovan.

Under våren tog regeringen beslut om den nationella strategin för anhöriga som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Under detta webbinarium presenteras anhörigstrategin och de tre uppdrag som Socialstyrelsen har fått. Du får också veta mer om det material som Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tagit fram i samverkan med det Nationella nätverket för anhörigstöd.

Innehåll och medverkande: 

• Nationella anhörigstrategin – Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.

• Socialstyrelsens tre uppdrag 1) ta fram stöd för att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg, 2) ge stöd till kommunerna för ett mer individanpassat och likvärdigt stöd till anhöriga (biståndsprocessen, både SOL och LSS), och 3) ta fram förslag på hur anhörigperspektivet och stöd för anhöriga kan följas upp – Charlotte Fagerstedt och Sundiata Owens, båda utredare vid Socialstyrelsen.

• Det material som Nka i samverkan med Nationella nätverket för anhörigstöd har utarbetat presenteras och förslag på hur det kan användas diskuteras – Ida Lindecrantz, länssamordnare för anhörigkonsulenter i Uppsala län, och Jerker Eklund, länssamordnare för anhörigkonsulenter i Västra Götaland.

För mer information

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2022-09-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson