Att jobba som barnexpert och vara medforskare

Projektets barn- och syskonexperter beskriver hur det är att vara expert.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-21 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson