Anhörigcirkel

Omslag till cirkelmaterial.

Anhörigcirkeln erbjuder anhöriga att få mer kunskap om anhörigas rättigheter och hur det går att tackla praktiska frågor anhöriga kan ställas inför.  

Fokus är inställt på anhörigas livssituation, rollen som anhörig och vilket stöd och hjälp som finns att få. Gruppen utgår från deltagarnas behov och fokuserar på hur det är att vara anhörig och inte på orsaken till varför man vårdar. Här kan anhöriga uttrycka sina tankar, lätta på trycket och dela glädje och sorg.

Materialet är framtaget av Röda Korset. 

Typ av material: Studiecirkelmaterial
Målgrupp: Anhöriga
Antal tillfällen: Minst 8
Tid: Valfritt
Digitalt/på plats: Materialet går att använda både digitalt och på plats.

Läs och ladda ner materialet på Anhörigas Riksförbunds webbplats

Senast uppdaterad 2023-01-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson