Anhörigstöd och familjeorienterad alkoholbehandling

Carin Wallman, möjliggörare och Ulrika Järkestig-Berggren, forskare. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Senast uppdaterad 2015-03-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson