Styrdokument och utveckling av anhörigstöd

Detta är den fjärde föreläsningen i serien "Utveckling av stöd till anhöriga". Mats Ewertzon ger här exempel på nationella styrdokument och delar med sig av tankar kring hur stödet till vuxna anhöriga kan utvecklas inom vård och omsorg.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Föreläsningsserien spelades in hösten 2021.

Litteraturtips till föreläsningen:

Ewertzon, M. (2015). Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa: En kunskapsöversikt om betydelsen av stöd. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga. 

Matheny, G. (2013). Att utveckla anhörigstöd. Lund: Studentlitteratur. Förslagsvis kapitel 2 och 11.

Senast uppdaterad 2022-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson