Våld i familjen

Ulf Axberg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och arbetar som universitetslektor i klinisk psykologi på Psykologiska institutionen Göteborg samt på FoU i Väst/GR som forskare inom barn- och unga-området.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson