Digital samtalsgrupp för vuxensyskon

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp för vuxensyskon och dela tankar och erfarenheter med andra?

Samtalen följer samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon. Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för Vuxensyskon med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Gruppen träffas vid åtta tillfällen.

Samtalen sker via Zoom och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv. Deltagandet är helt kostnadsfritt.

Start hösten 2022:
Gruppen träffas på tisdagar kl. 17.00-19.00 följande datum:
8, 15, 22 och 29 november samt 6 december och 10, 17 och 24 januari 2023.

Start våren 2023 – förmiddagar:
Gruppen träffas på tisdagar kl. 08.30-10.30 följande datum:
17, 24, 31 januari, 7, 14, 21, 28 februari, samt 7 mars 2023.

Start våren 2023 – kvällar:
Gruppen träffas på tisdagar kl. 18.00-20.00 följande datum:
21, 28 februari, 7, 14, 21, 28 mars samt 4 och 11 april 2023.

Om du vill veta mer om våra samtalsgrupper för vuxensyskon och är intresserad av att vara med, kontakta Maria Ahlqvist.

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2022-10-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson