ALP-instrumentet och AKKA-platta

Möjliggöra lärande och utveckling

ALP-instrumentet – Avgöra fas i lärande Processen inkluderar ALP-instrumentet och de främjande Strategier för att lära sig verktygsanvändning. Eva Svensson, leg. abetsterapeut, Barn- och ungdomshabiliteringen Region Skåne.

Att förstå hur verktygsanvändning utvecklas hos personer med flerfunktionsnedsättning ger möjligheter till skräddarsydd intervention.

AKKA-plattform med slingstyrning aktiverad med mikro-omkopplare är ett verktyg som ger möjlighet att förflytta sig självständigt inomhus. Christina Modh, leg. arbetsterapeut Region Stockholm.

Senast uppdaterad 2023-10-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson