Children as next of kin in the healthcare system Implementation of the provision in paragraph 2 g of the Health and Medical Services Act in a large organisation.

Children as next of kin in the healthcare system Implementation of the provision in paragraph 2 g of the Health and Medical Services Act in a large organisation. Ramnfors Christina. Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, Koncernstab hälso- och sjukvård, Sweden

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-11 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS