Försäkringskassan

Här föreläser Berit Hamrén, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan om vilket stöd Försäkringskassan kan ge till den som är sjukskriven. Hur du som anhörig kan stötta i kontakten med Försäkringskassan. Föreläsningen utgår ifrån hur regelverken ser ut hösten 2023.

Berit Hamrén, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Senast uppdaterad 2024-04-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson