Hjälpmedelsboken

"Hjälpmedelsboken: psykiska funktionsnedsättningar: för människor med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar, deras anhöriga och personal" av Gunilla Gerland, handledare och författare.

Boken visar på hjälpmedel och strategier som kan förenkla livet och stödja vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. I boken varvas intervjuer med personer som själva har prövat hjälpmedel, med information, webblänkar och illustrationer. Bokens målgrupp är personer som har hjälpmedelsbehov, deras närstående och personal.

Senast uppdaterad 2021-09-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson