Logopeden

Barn och unga som har svårigheter att kommunicera får träffa en logoped genom barnhabiliteringen. I vissa regioner finns logopeder på barn- och ungdomshabiliteringen och i vissa regioner finns logopeder tillgängliga på egna mottagningar. Oavsett hur din region är organiserad behöver de flesta barn och unga med flerfunktionsnedsättning logopedkontakt.

Utbildningen till Logoped omfattar fyra års universitetsstudier vid en medicinsk fakultet och leder till Magisterexamen. En färdigutbildad logoped får en legitimation av Socialstyrelsen.

Logopeden arbetar med två områden:

  1. Kommunikation
  2. Ät- och sväljstörningar

Kommunikation

Barn och unga med flerfunktionsnedsättning har svårigheter att kommunicera till följd av funktionsnedsättningarna.

Logopeden utreder barnets svårigheter och jobbar tillsammans med föräldrarna och barnets övriga nätverk för att hitta ett sätt att kommunicera som passar barnet och hens förutsättningar.

Att få kommunicera sina behov och önskningar är ett behov alla har. Att hjälpa ett barn eller ungdom med flerfunktionsnedsättning att kommunicera handlar ofta om att hitta en lämplig metod för alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Ät- och sväljstörningar

Ät- och sväljstörningar heter dysfagi. Har ditt barn svårigheter att äta och svälja kan logopeden utreda hens svårigheter. Utredningen leder till att du som förälder kan få värdefulla råd speciellt anpassade för just ditt barn kring till exempel korrekt matning, barnets sittställning eller matens konsistens.

Text: Ellinor Jönsson Bjurnemark

Senast uppdaterad 2021-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson