När det värsta har hänt – Vad kan samhället lära sig av Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar?

Socialstyrelsen utreder fall då ett barn eller en vuxen skadats eller avlidit med anledning av ett brott som är utfört av en närstående, och det har funnits ett skyddsbehov. Vilka brister de kan identifiera i samhällets skyddsnät och vad kan de visa på för behov av åtgärder. Här presenteras resultat och erfarenheter från uppdraget om skador- och dödsfallsutredningar gällande barn.

Moa Mannheimer, utredare Socialstyrelsen.
Marie Nyman, utredare Socialstyrelsen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-04-23 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS