Reportage om anhörigstödet vid Sala rättspsykiatri

En bild som visar en person som lägger axeln på en annan person, samt en bild på Carina Berndtsson.

Carina Berndtsson har arbetat med anhörigstöd de senaste 20 åren. Foton: Pexels och privat

Att arbeta för att läka relationer och skapa trygghet mellan anhöriga och patienter har blivit en livsgärning för Carina Berndtsson, familjeterapeut vid Rättspsykiatri Västmanland i Sala. Efter 45 års arbete inom rättspsykiatrin är hon fortfarande bestämd med att hon har världens bästa jobb.

– Nästan dagligen får jag uppleva att relationen mellan en anhörig och patient succesivt läker, något som självfallet är oerhört positivt för alla inblandade. Det om något visar hur viktigt det är med anhörigstöd, konstaterar Carina Berndtsson, som de senaste 20 åren arbetat med anhörigstöd.

Till rättspsykiatri Västmanland i Sala kommer personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård, personer som är intagna på kriminalvårdsanstalt samt anhållna och häktade personer. Här finns fyra avdelningar med 14 platser på varje. I Sala finns även en öppenvårdsenhet kopplad till rättspsykiatrin. Carina Berndtsson följer oftast patienten från intag på slutna avdelningarna till öppenvården och utskrivning.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2023-04-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson