Att verka i samverkan – 30 års erfarenhet av samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer

Maria Svanström, socionom, tidigare enhetschef och Eva Andersson, pedagog/samordnare, Gryningen. Gryningen drivs i samverkan mellan Region Örebro län och Karlskoga kommun. Uppdraget är att främja barns utveckling genom att förebygga och behandla tidiga svårigheter i kontakten mellan barn och föräldrar. Den bärande tanken är att barn utvecklas i samspel med andra. Utgångspunkten är att stärka föräldrarna i sin roll genom behandlingsmetoder som inriktar sig på samspelet, från enstaka insats till långvarigt stöd med dagvårdsbehandling tre dagar per vecka.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Seminarium

Senast uppdaterad 2021-06-11 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS