Anhöriga till personer som utsatts för sexuella övergrepp behöver stöd och kunskap

Omslag av rapport samt en svartvit bild på en kvinna som går i en skog med ryggen mot kameran.

Pressbild: Storasyster

Organisationen Storasyster har släppt en rapport med fokus på anhöriga till personer som utsatts för sexuella övergrepp. Syftet med rapporten är att sprida kunskap om anhörigas situation och hur anhörigas bemötande kan påverka den som utsatts. Förhoppningen är att rapporten ska leda till ett förbättrat stöd till anhöriga, vilket i sin tur också kan bidra till en bättre situation för den som utsatts.

Varje år utsätts tusentals personer för sexuella övergrepp i Sverige. Runt dessa personer finns det ofta anhöriga, till exempel en förälder, partner, vän eller syskon. Dessa anhöriga kan ha en viktig roll i den utsattas process att må bättre.

Majoriteten av anhöriga upplever dock att de saknar tillräcklig kunskap om sexuella övergrepp och hur de ska bemöta sin närstående. Det visar den nyligen publicerade rapporten från Storasyster, Sveriges största stödorganisation för personer som utsatts för sexuella övergrepp. I rapporten framkommer det att anhöriga ofta oroar sig för sin närståendes psykiska mående och deras framtid. Det är också vanligt att anhöriga har skuldkänslor för det som har hänt eller känner sorg och maktlöshet. Anhöriga kan också ha behov av stöd för egen del.

– Vi ser att anhöriga till personer som utsatts för sexuella övergrepp står utan stöd från samhället idag, vilket är en av anledningarna till att vi under det här året har haft fokus på anhöriga och utvecklat Storasysters anhörigstöd. Rapporten som vi lanserar belyser vikten av stöd till anhöriga, både för att de själva behöver stöd men även för att kunna vara ett bra stöd till sin närstående som utsatts, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare på Storasyster, i ett pressmeddelande.

Storasyster har intervjuat 26 utsatta personer (alla över 18 år) om relationen till sina anhöriga. De har även gjort en enkätstudie där 294 anhöriga har svarat på frågor rörande att vara anhörig till någon som har utsatts. Både utsatta och anhöriga vittnar om svårigheter i kommunikationen mellan den utsatta och anhöriga. Många gånger kan den anhöriga vara rädd för att göra eller säga något fel, vilket kan leda till att man istället inte alls pratar om det som har hänt.  

Storasyster konstaterar i rapporten att det behövs mer kunskap om anhörigas situation och att anhöriga behöver ökad kunskap om sexuellt våld, hur sexuella övergrepp kan påverka den närstående och hur man kan bemöta sin närstående. Om anhöriga får stöd och rådgivning kan det också vara ett stort stöd och avlastning för den utsatta. Detta kan i förlängningen leda till en bättre situation även för den som utsatts. Storasyster vill nu se att denna grupp av anhöriga också inkluderas i den nationella anhörigstrategin.

Läs eller ladda ner rapporten

Läs mer om Storasyster på organisationens webbplats

Läs mer om den nationella anhörigstrategin

Senast uppdaterad 2022-11-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson