Sammanvävda liv – ett norskt exempel på familjeorienterat arbete i familjer med psykisk ohälsa

Bente Weimand, seniorforsker vid FOU-avdelingen ved divisjon for psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus (Ahus), Norge

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-04-27 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS