Socialstyrelsen lanserar ny webbsida om barn som anhöriga

Flicka tittar in i kameran, sjuksköterska syns i bakgrunden

Bild från Socialstyrelsens kampanj

Med start den 18 mars genomför Socialstyrelsen informationskampanjen "Ser du mig?". Syftet är att hälso- och sjukvårdspersonal ska uppmärksamma barn som anhöriga.

Socialstyrelsen har, tillsammans med bland andra Nationellt kompetenscentrum anhöriga, regeringens uppdrag att stärka och utveckla stödet till barn som anhöriga. 

– Många barn ser sin förälder gå igenom svårigheter, säger Agnes Lundström, utredare på Socialstyrelsen och samordnare för området barn som anhöriga.

– Allt för ofta lämnas barnen ensamma med oro, ansvar och frågor, trots att de har rätt till stöd, säger hon. Vår förhoppning är att öka kännedomen om hälso- och sjukvårdens ansvar.

Genom kampanjen ”Ser du mig?” önskar Agnes Lundström att hälso- och sjukvårdens personal i högre utsträckning ska beakta barns behov av information, råd och stöd när en förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med har svårigheter som allvarlig sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk, våld i nära relation eller om en förälder plötsligt avlider.

Navet för kampanjen är en webbsida där Socialstyrelsen har samlat information och stödmaterial. 

Kampanjen pågår till slutet av april.

Här är Socialstyrelsens webbsida om barn som anhöriga

Läs Socialstyrelsens och Nkas faktablad om barn som anhöriga här

Senast uppdaterad 2024-03-19 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson