Barn som anhöriga

En flicka med mössa tittar mot kameran.

På denna områdessida samlar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) information och material som rör barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Det vill säga barn och unga som stöttar eller lever i familjer där någon närstående är sjuk, har missbruksproblem, har en funktionsnedsättning eller oväntat avlider.

Här hittar du bland annat fakta om barn som anhöriga, information om metoder och verktyg, länkar till andra webbsidor och rapporter.

Nka:s arbete med Barn som anhöriga sker på uppdrag av regeringen och innebär att Nka ska vara en resurs för att fortsatt stödja utvecklingsarbetet för stöd till barn som anhöriga. Nka ska också långsiktigt arbeta med kunskapsproduktion, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, systematisk uppföljning och lärande nätverk.

Läs mer om vårt uppdrag

Relaterade länkar om Barn som anhöriga

Kunskapsguiden – Om stöd till anhöriga

Kunskapsguiden – Tema barn som anhöriga

Folkhälsomyndigheten – Psykisk hälsa

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR – Barn och unga i den sociala barn- och ungdomsvården

Ser du mig?

På Socialstyrelsens webbsida Ser du mig? finns information och stödmaterial om barn som anhöriga. Sidan vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården.

Här är Socialstyrelsens webbsida om barn som anhöriga

Läs Socialstyrelsens och Nkas faktablad om barn som anhöriga här