Handboken ”Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning”

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Nka har publicerat en reviderad upplaga av handboken "Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning". I samband med lanseringen anordnades ett webbinarium där författaren Ann-Kristin Ölund medverkade för att berätta mer om boken.

Syftet med handboken är att sprida kunskap om och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning, som under hela livet har mycket stora vård- och omvårdnadsbehov. Boken vill visa att mycket går att göra för att ge barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättning möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt tillsammans med anhöriga och med delaktighet i samhället. Rätten till god vård och omvårdnad gäller i allra högsta grad de som har de allra största behoven.

I webbinariet berättar Ann-Kristin lite mer om bakgrunden till handboken och ger en beskrivning av innehållet.

Anna-Carin och Mats Mukka medverkar också i webbinariet och de berättar hur vardagen kan se ut i deras familj tillsammans med sonen Albin, som har en flerfunktionsnedsättning. Tillsammans med Ann-Kristin beskrivs några vanliga omvårdnadssituationer med fakta och konkreta tips kring orsak och behandling, samt hur man kan arbeta förebyggande och underlätta för personen och för hens familj.

Medverkande:
Ann-Kristin Ölund, författare och möjliggörare/praktiker Nka
Anna-Carin och Mats Mukka – föräldrar till Albin
Moderator Mona Pihl, möjliggörare/praktiker Nka

Mona Pihl

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2021-11-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson