Anhörigdag i Göteborg: ”Viktigt att få ta del av andras erfarenheter”

Maria Ahlqvist står på scenen framför publiken.

Maria Ahlqvist var moderator för Anhörigdagen i Göteborg.

Den 18 maj 2022 anordnades en anhörigdag i Dalheimers hus i Göteborg. Temat för dagen var ”Att finnas bredvid” som syftade till att belysa hur det kan vara att vara vuxen eller barn och ha någon i sin närhet som är i behov av vård, extra stöd eller hjälp. Under dagen delade anhöriga med sig av sina erfarenheter och det gavs exempel på metoder och verktyg som kan användas för att nå ett hållbart anhörigskap.

Efter cirka två år med en pandemi och lika lång tid med mestadels digitala evenemang var det nog många som hade längtat efter att äntligen kunna träffas fysiskt igen. De runt 60-70 deltagarna som var på plats hade mycket att prata om ute bland utställarna och inne i föreläsningssalen var det tydligt att föreläsningarna både engagerade och väckte igenkänning.

Här kan du läsa Nka:s reportage från dagen 

Samtliga föreläsningar går att ta del av i efterhand på Nka Play

Senast uppdaterad 2022-06-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson