Reportage: Habiliteringens samtalsmottagning stöttar anhöriga

Kerstin Ornstein, Camilla Marklund och Ulla Johansson Palm.

Psykoterapeuterna Kerstin Ornstein, Camilla Marklund och Ulla Johansson Palm är vana vid att möta anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Foto: Mona Pihl

I Uppsala finns det en samtalsmottagning dit anhöriga till personer med funktionsnedsättning som har aktiv kontakt med habiliteringen i Uppsala län kan vända sig för psykoterapeutiskt stöd. Tillsammans med personalen ges de anhöriga möjlighet att prata om sina egna känslor och sitt mående.

På samtalsmottagningen arbetar psykoterapeuter som har stor erfarenhet av anhörigas situation. De har också god kunskap om de närstående, det vill säga personer med funktionsnedsättningar. Denna dubbelkompetens gör att terapeuterna har en förståelse för vad det kan innebära att vara anhörig till en person med funktionsnedsättning och vilket stöd de anhöriga kan behöva.

Psykoterapeuternas syfte är att stötta och vara en samtalspartner kring frågor om den anhörigas känslor, tankar och välmående.

– De anhöriga som kommer till oss ska vara beredda på att titta på sitt känsloliv, sina relationer och sin livssituation med ambitionen att man vill må lite bättre, säger Ulla Johansson Palm, psykolog och psykoterapeut.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2023-03-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson