Vi är med!

Bild på Vi är med!:s logga

Projekt Vi är med! avslutades i april 2021. I projektet fick 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning prova olika kommunikationsstöd. Resultatet visar att personer med flerfunktionsnedsättning blir mer delaktiga och vakna och intresserade av sin omgivning. Dessutom tycker personal och anhöriga att de har blivit mer uppmärksamma på sitt eget agerande. De har lärt sig samspela bättre och insett det viktiga med att vänta in responsen.

Projektet har tagit fram ett metodpaket (Vi är med-paketet). Metodpaketet innehåller instruktioner, exempel och tips på kommunikationssätt och aktiviteter. Det är till för alla som vill lära sig mer om kommunikation och samspel, delaktighet och aktivitet tillsammans med och för personer med flerfunktionsnedsättning.

Projekt Vi är med! drevs med stöd från Arvsfonden av Riksförbundet FUB tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Sveriges Arbetsterapeuter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dart – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

Organisationer i projektet

Organisationer i projektet

Senast uppdaterad 2021-04-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson