Utbildning för anhörigvårdare

Anhöriga frågar ofta efter information och kunskap. För att göra det lättare för anhöriga finns olika former av utbildning. Det kan vara föreläsningar, utbildningsdagar som handlar om förflyttningsteknik, hjälpmedel, samhällets stöd, sjukdomar, mediciner samt kost- och näringslära.

En del kommuner har även särskilda utbildningar eller temaveckor för olika grupper av anhöriga. Det kan till exempel vara riktat till dem som vårdar en person med demenssjukdom.

Kontakta den som arbetar med anhörigstöd i din kommun om du vill veta mera om utbildning för anhöriga. Information kan också finnas på din kommuns hemsida.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson