Material för pedagoger: Barn som anhöriga

Två barn lutar sig över ett ritblock. Det ena barnet håller i en penna och ritar.

Genrefoto: Pixabay

Under 2021 bedrev Anhörigas Riksförbund ett projekt, med medel från Socialstyrelsen, för att hitta en metod för att hjälpa elevhälsan att identifiera barn som anhöriga. Nyligen lanserades det material som projektet tagit fram. Tanken är att lektionsmaterialet ska kunna användas av pedagoger för att hitta och stödja barn som anhöriga.

Materialet innehåller en lärarhandledning, en powerpoint och diskussionsbilder. Handledningen innehåller information om vad ett anhörigskap kan innebära och vilka signaler man som lärare kan vara uppmärksam på. Powerpointen ger i sin tur en bild av vad det innebär att vara barn och anhörig. Diskussionsbilderna kan antingen visas på en skärm eller skrivas ut. Tillsammans med barnen kan man sedan diskutera det man ser på bilderna.

Ta del av materialet på Anhörigas Riksförbunds hemsida

Senast uppdaterad 2022-10-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson