Ekonomi, arbete och anhörigomsorg

Blandat lärande nätverk som genomfördes 2008-2013.

Dokumentation från nätverken finns nedan.