Rapport om förutsättningar och mål för anhörigstöd

Hälsohögskolan i Jönköping driver i samarbete med Kommunal utveckling Region Jönköpings län forskningsprojektet Gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas användning – En studie om socialtjänstens och omsorgsgivarnas förutsättningar för och erfarenheter av anhörigstöd.

Nyligen publicerades rapporten Former, förutsättningar och mål för anhörigstöd från anhörigkonsulenters och biståndshandläggares perspektiv, som är en av tre delstudier i projektet. Rapporten baseras på en webbenkät som skickats ut till anhörigkonsulenter och biståndshandläggare i Jönköpings län och Stockholms län.

Rapporten handlar om det arbete som anhörigkonsulenter och biståndshandläggare gör för att stödja anhöriga som ger vård eller stöd till en närstående. Den ger en bild av de förutsättningar som finns för att bedriva arbetet med anhörigstöd, vilka stödformer som erbjuds, hur man har arbetat under covid-19-pandemin, i vilken utsträckning man når anhöriga och i vilken omfattning man samarbetar med andra aktörer kring anhörigstöd.

Läs eller ladda ner rapporten

Senast uppdaterad 2022-04-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson