Randiga huset

Bild på logga randiga huset

Randiga Huset är en ideell organisation som vänder sig till familjer som har eller kommer att förlora en närstående i dödsfall. Med barn och ungdomars behov som utgångspunkt har de skapat en struktur som främjar barnens förmåga att hantera en utmanande livssituation ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Det stöd som erbjuds är kostnadsfritt och kräver ingen remiss.

Randiga Husets arbete är indelat i tre olika arbetsområden: Stöd, utbildning och opinionsarbete. Målet med verksamheten är att den målgrupp Randiga Huset representerar skall ges adekvat information, råd och stöd.

Stödet är uppbyggt utifrån barn och ungas behov. Utöver det direkta stöd som erbjuds barnen arbetar de med att stärka strukturen runt barnet genom ökad kunskap hos familj, nätverk, profession och samhälle.

Randiga Huset erbjuder enskilda samtal, mötesplatser, parallella stödgrupper och föräldrautbildningar till de drabbade familjerna och en rad olika utbildningar och fortbildningar till personal som i sitt arbete möter familjer som har eller kommer att förlora en närstående i dödsfall.

För mer information besök Randiga Husets webbplats: www.randigahuset.se 

"När barnen förlorade sin mamma förlorade jag inte bara min fru utan min identitet som förälder. Att ställas inför att själv ha fullt ansvar för våra ungdomar är en utmaning varje dag. Inte minst för att jag ofta känner mig handfallen för hur jag skall kunna stötta dem i deras sorg. Det är så svårt att veta vad som är tonårstrots och vad som är saknad, när jag skall sätta en gräns och när jag skall låta dem testa gränser. Jag förstår ju att de behöver få hitta sin egen väg samtidigt som de behöver mig. Det är svårt men med Randiga Husets stöd känner jag mig lite tryggare i min föräldraroll och jag får svar på många av mina frågor."  /Pappa till två tonåringar

Läs gärna fler berättelser och citat från föräldrar och barn: 

Bild på barn och kvinna som läser en bokCitat från föräldrar

Josefins berättelse

Lisas berättelse

Lasses berättelse

Senast uppdaterad 2021-01-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson