Anhörigrådet öppnar dörrar för samverkan

Linda Mosesson till höger i vit kofta och Binge Mittberg till vänster i diakonkrage och svart kofta

Binge Mittberg och Linda Mosesson

–Tack vare anhörigrådet får vi en bättre överblick över alla stödinsatser som finns i kommunen. Samverkan gynnar alla, säger Linda Mosesson, initiativtagare till anhörigrådet i Gällivare kommun.

Senaste året har anhörigkonsulent Linda Mosesson vid ett par tillfällen bjudit in olika aktörer i Gällivare kommun till ett anhörigråd.

‒ Syftet med rådet är att ha ett forum där vi kan dela med oss av kunskap och utbyta information, samt att initiera och samordna aktiviteter. Eftersom jag jobbar ensam som anhörigkonsulent i kommunen är det extra viktigt med externa kontaktytor.

Förra året hörsammade många föreningar och verksamheter i kommunen inbjudan till anhörigrådet. Svenska kyrkan, Föräldrar mot narkotika, kvinnojouren, Demensförbundet, Funktionsrätt Gällivare, personliga ombud och socialnämndens ordförande fanns bland dem som deltog. Minoritetsföreningar och FUB har också bjudits in.

Synliggör anhörigfrågor gemensamt


– Ambitionen är att vi ska ses minst två gånger per termin, säger Linda Mosesson. Tack vare rådet kan vi lyfta och synliggöra anhörigfrågor i kommunen. Min erfarenhet är att anhöriga riskerar att hamna i skymundan eller mellan stolarna annars.

Anhörigrådet hanterar aldrig enskilda ärenden. Man diskuterar generella frågor som rör anhörigs behov och stöd och vad som görs i kommunen. Man kan också tipsa varandra om föreläsningar och information.

– Eftersom socialnämndens ordförande deltar, försöker vi påverka att anhörigstödet lyfts politiskt och får mer resurser, säger Linda Mosesson. Vi når också ut med frågor som rör anhörigstöd på ett helt annat sätt tack vare rådet.

Olika aktörer har olika sakkunskaper

Som ensam anhörigkonsulent i kommunen riktar sig Linda Mosesson till alla målgrupper.

– Rent organisatoriskt hör jag till biståndsenheten, säger hon. Mina samarbetspartner inom kommunen är alla enheter, även om jag har ett mer kontinuerligt samarbete med vår familjerådgivare, men jag samarbetar minst lika mycket med olika föreningar och Svenska kyrkan i kommunen.

Linda Mosesson tycker att tiden hon lägger på att vara spindeln i nätet ger mycket tillbaka.

– Det ger absolut mer än det tar, säger hon. Förutom att föreningarna får mer vetskap om varandras frågor och aktiviteter, så har jag en ytterligare informationskanal.

Eftersom Linda Mosesson ger råd och stöd till anhöriga inom alla områden, tycker hon att andra verksamheter och föreningar med sakkunskaper är en stor tillgång.

– De har många gånger stor erfarenhet av anhöriga. Ett exempel är samarbetet med våra personliga ombud, som är till stor hjälp när det gäller frågor som har med psykiska funktionsnedsättningar att göra.

Fler kontaktytor och mer samverkan

Anhörigrådet har också gjort att parterna börjar samarbeta på nya områden. Föreningar har fått mer kunskap om varandra och det öppnar dörrar för samverkan. Binge Mittberg, församlingsdiakon i Svenska kyrkan i Gällivare, tycker att anhörigrådet har stor betydelse för verksamheternas gemensamma engagemang i anhörigfrågor.

– Jag får träffa andra föreningar och får kunskap om vad de gör. Genom att vi lär känna varandra, blir kontaktvägarna också kortare. Det blir lättare att hänvisa anhöriga, som av olika anledningar är i behov av stöd, till rätt förening. Det kan handla om kvinnojouren, en demensförening eller till personliga ombud vid psykisk funktionsnedsättning och ohälsa.

Kyrkan har exempelvis startat ett nätverk för människor som har erfarenhet av våld i nära relationer och anhörigstödet, Svenska kyrkan och kvinnojouren anordnade en gemensam anhörigdag förra sommaren. Då erbjöds anhöriga att delta i en må-bra dag på temat återhämtning och med aktiviteter som pilgrimsvandring, ”skogsbad”, spa-stund med mera.

Binge Mittberg ser också rådet som ett bra sätt att informera om kyrkans verksamhet och vilket stöd anhöriga kan få där.

– Våra präster har ofta samtal med anhöriga i olika och ofta svåra livssituationer. Anhörigrådet är ett bra tillfälle att skapa en bredare förståelse för vad vi inom Svenska kyrkan kan erbjuda.

Kommunen och civilsamhället jobbar mot samma mål

Församlingsdiakon Binge Mittberg ser mycket positivt på att kommunens anhörigstöd samarbetar med civilsamhället.

– Det är viktigt att vi knyter fler knutar mellan oss i kommunen, säger hon. Vård och myndigheter behöver civilsamhället och vice versa. Vi arbetar alla med människor i behov av stöd. Genom nya samarbetsvägar och aktiviteter kan vi underlätta för anhöriga.

Anhörigkonsulent Linda Mosesson menar att det är många som inte ens vet att de har rätt till anhörigstöd och att det i slutändan handlar om att lyfta den rätten för alla medborgare.

– Det viktiga framöver är att vi får med så många målgrupper som möjligt och att jobba än mer med begreppet anhörig, vem som är anhörig och vilket stöd som finns att få, säger hon. Målet är att utveckla anhörigstödet i Gällivare kommun.

Text: Agneta Berghamre Heins

Foto: Privat

Senast uppdaterad 2024-02-28 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson