Beardslees familjeintervention

Beardslees familjeintervention, med ursprungsnamnet Family Talk Preventiv Intervention, är en intervention som används för att förebygga barns psykiska hälsa när en förälder har psykisk ohälsa, beroendeproblematik inklusive spelberoende, allvarlig fysisk sjukdom eller när en förälder avlidit.

I detta webbinarium berättar Anita Cederström om Beardslees familjeintervention, dess syfte, mål och teoretiska utgångspunkter, samt hur interventionen och utbildningen i interventionen går till. Presentationen utgår till stora delar från den rapport som nyligen publicerats. Anita Cederström är filosofie doktor och psykolog och har i flera år arbetet med att implementera metoden.

Moderator under webbinariet är Pauline Johansson, forskare/möjliggörare vid Nka.

Rapport: Beardslees familjeintervention

– En hälsofrämjande och förebyggande intervention för barn i risk

Omslag av rapport.

Denna rapport beskriver Beardslees familjeintervention, en metod för riskprevention som utvecklats för familjer där en förälder har psykisk ohälsa, beroendeproblematik, allvarlig fysisk sjukdom eller när en förälder avlidit. Rapporten belyser interventionens syfte, mål, teoretiska utgångspunkter och hur interventionen och utbildningen i interventionen går till. Här redovisas också befintlig forskning om interventionen.

Läs eller ladda ner rapporten

För mer information:

Foto på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2023-04-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson