Webbplatser

Här har vi sammanställt webbplatser som vi hoppas ska vara till hjälp för dig som är vuxen och kommer i kontakt med barn och unga som är anhöriga.

 

Om allvarliga fysiska sjukdomar

Cancerfonden
Att berätta för barn och ungdomar att någon i deras närhet har drabbats av en allvarlig sjukdom kan vara mycket svårt, men att inte berätta gör oftast inte situationen lättare för barnet eller ungdomen. På Cancerfondens webbsida hittar du råd och stöd i hur du kan berätta, samt information om sjukdomen.
Läs mer på Cancerfondens webbplats

Nära Cancer
Nära Cancer riktar sig till den som är 13-30 år och som står nära någon som har cancer eller som har gått bort i sjukdomen. På Nära Cancers webbsida kan du lära dig mer om cancer, möta andra i liknande situation och ställa frågor. 
Läs mer på Nära Cancers webbsida
Nära Cancer har även sidor som vänder sig till vuxna som vill stötta unga anhöriga. Läs mer

 

Om missbruk

Barndom utan baksmälla 
Barndom utan baksmälla är ett initiativ som syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Det är ett samarbete mellan Bris, Childhood, Trygga barnen, Maskrosbarn, Systembolaget och IQ.
Läs mer på deras hemsida 

FAS-portalen
FAS-portalen finns till för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol eller droger och för dig som är vuxen och har skadats av alkohol eller droger under fostertiden. På FAS-portalen finns fakta, verktyg och råd.  
Läs mer på fasportalen.se

Vuxna som vet
Vuxna som vet är en kunskapsportal om barn i missbruksmiljö som vänder sig till vuxna som möter barn i sitt yrkesliv och i ideella engagemang. Kunskapsportalen innehåller korta filmer och annat material som syftar till att ge kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk och hur man kan upptäcka barn som far illa. Kunskapsportalen är framtagen av Junis.
Läs mer på junis.se/vuxnasomvet

 

Om dödsfall

1177 – Om sorg hos barn och unga
På 1177 finns information och tips på hur du kan möta barn och unga som sörjer att någon i familjen har dött. 
Läs mer på 1177.se

Bräcke diakonis stödgrupper för unga och familjer i sorg
Bräcke Diakoni och Västra Götalandsregionen anordnar stödgrupper för barn och vuxna som har förlorat en förälder eller partner genom dödsfall. Syftet med stödgrupperna är att ge möjlighet för barn och vuxna att dela sina tankar och känslor med andra som befinner sig i en liknande situation. Alla är välkomna till grupperna, oavsett vilken kommun man tillhör.
Läs mer på Bräcke diakonis webbplats

Nära Cancer
Nära Cancer är ett webbstöd för unga som står nära någon som har cancer eller som har gått bort i sjukdomen. På webbsidan finns bland annat texter om hur begravningar går till och om kris och sorg.
Läs "Hur går en begravning till, egentigen?"
Läs "Vad menas med kris? Och vad är egentligen sorg?"

Randiga huset
Randiga huset är en ideell organisation som stödjer barn, ungdomar och familjer som har eller kommer att förlora en viktigt person i dödsfall.
Läs mer på Randiga husets webbplats

 

Om psykisk ohälsa

Föräldrar med ASD (autismspektrum)
Handbok för ett bättre familjeliv. Här delar föräldrar med sig av sina tankar och erfarenheter av föräldraskap med ASD. Handboken handlar om hur man kan få vardagen att fungera bättre.
Läs mer på asdforalder.se

Om Rättspsykiatri
Region Kronoberg har på sin sida information om Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Här finns en flik som tar upp olika teman med syfte att förkla vad rättspsyk är och hur det fungerar där men också om förberedelser inför ett besök på kliniken. Informationen riktar sig till såväl vuxna som barn och ungdomar.
Läs mer på Region Kronobergs hemsida

Uppdrag Psykisk Hälsa – stödlista
Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram en stödlista som innehåller länkar till webbsidor med råd, information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristid.
Läs mer på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

 

Övrigt

Socialtjänstens arbete med barn och unga
På Socialstyrelsens webbplats finns det en informationssida för föräldrar som handlar om socialtjänstens arbete med barn. På sidan finns det information om vilket stöd socialtjänsten kan erbjuda föräldrar och familjer. Här förklaras även vad en orosanmälan är och vad som händer efter en anmälan. Informationen finns på flera olika språk, till exempel albanska, arabiska, engelska och svenska. 
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2023-02-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson