Hur bemöter man en person med kognitiv sjukdom?

Susanne Lindqvist, demenssamordnare och Silviasyster i Vaxholms stad ger tips på hur du kan använda relationen som grund och miljön som stöd i kommunikationen, och att det är viktigt att försöka förstå hur den sjukes värld ter sig för att bättre kunna nå varandra.

I filmen Gipsmössan får vi följa två äldre kvinnor med demenssjukdom. Deras liv har blivit mer komplicerat men båda har lärt sig strategier som gör att det ännu kan baka och utföra andra vardagssysslor. Gemenskap och skratt blandas med funderingar över hur framtiden ska te sig. Filmen är 17 min lång.

Kommunikation vid demensjukdom

En film från Demensförbundet. Vad man vi göra för att underlätta kommunikation och öka möjligheten till positiv gemenskap?

Kognitiva förmågor påverkas på olika sätt i samband med en demensdiagnos vilket kan vara utmanande när inte tidigare sätt att umgås fungerar.

I det här webbinariet vill vi ge dig:
• Kunskap om vad förändringar i kognitionen kan innebära för personen
• Konkreta tips för ökad möjlighet till bra stunder tillsammans

Länk till Demensförbundets Youtube kanal

Senast uppdaterad 2023-09-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson