Mötesdagar 2014

Årets mötesdagar ägde rum i Uppsala, Östersund och i Lund. Mötesdagarna vänder sig till anhöriga och deras närstående, anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård, politiker och beslutsfattare, idéburna organisationer och intresserade inom området.

I höger meny kan du ta del av inspelade föreläsningar.

Senast uppdaterad 2014-11-24 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson