Fredagsgruppen – en insats till barn med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar/ nätverk

I Fredagsgruppen träffas barn med flerfunktionsnedsättning tillsammans med sina föräldrar.

I den här föreläsningen berättar Marie Back, specialpedagog och Anna Sjölund, barnsjuksköterska från  Region Uppsala om de aktiviteter som är anpassade efter de behov som barnen har. Föräldrarna får träffa andra föräldrar i liknande situation. Behandlarna får möjlighet att träffa flera barn och nätverk vid ett och samma tillfälle. Föräldrar och nätverk får möjlighet till råd och stöd från behandlare från habiliteringen. 

Senast uppdaterad 2023-06-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson