Det handlar om att orka på obestämd tid

Maria Linné, projektledare Riksförbundet Huntingtons sjukdom om projektet som skapar digitala stödinsatser för unga anhöriga där någon i familjen har en neurodegenerativ sjukdom. Emma Söderström, ung anhörig berättar om sina upplevelser under tiden hennes mamma var sjuk.

 

Senast uppdaterad 2024-06-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson