Vad kan du göra för att hjälpa – 10 råd om du oroar dig för att någon ska ta sitt liv

De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen. Hjälp och stöd från familj och vänner samt professionella är ofta en viktig del i det. Här kommer några råd.

1. Gör någonting nu
Våga fråga! Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand. Förutsätt inte att det blir bättre/går över utan hjälp eller att han/hon söker hjälp på egen hand.

2. Var medveten om dina egna reaktioner
En vanlig reaktion är rädsla och en impuls att ignorera situationen och hoppas på att den går över av sig själv. Om du reagerar så kan det vara bra att ta hjälp av någon du litar på för att kunna återfå möjligheten att vara till stöd. Du kan också få ett behov av att hitta en snabb lösning för att få henne/honom att må bättre.

3. Var tillgänglig
Tillbringa tid tillsammans med honom/henne och visa omsorg och omtanke utan att vara dömande, arg eller upprörd. Be honom/henne berätta - lyssna noga. En del problem känns mer hanterbara när man har satt ord på dem.

4. Fråga om självmord
Det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga om det. Det kan kännas svårt, men du visar att du har lagt märke till något och har lyssnat. Att tala om självmord kommer inte "väcka den björn som sover", det uppmuntrar istället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad. Det är endast genom att samtala med personen om vad det är som pågår som denne kan fås att söka den hjälp som behövs. Gör inte någon överenskommelse om att någons självmordstankar skall vara en hemlighet.

5. Kontrollera säkerhet
Om någon tänker ta sitt liv är det viktigt att veta hur mycket och länge dessa tankar funnits. Du kan till exempel ställa följande frågor:

Har du tänkt ut hur och när du skall begå självmord?
Har du tillgång till medel eller tänkt skaffa dig medel för att utföra din plan?
Vilken hjälp har du tillgång till för att kunna må bättre och att känna dig tryggare?
Fråga också hur du kan hjälpa och stötta honom/henne för att få stöd, livsglädje och kraft hos familj, vänner, husdjur, religiösa övertygelser, egen inre styrka.

6. Fatta beslut om vad du skall göra och hur ni skall lösa den nuvarande situationen
Nu när du har tagit reda på hur det står till med hans/hennes säkerhet, är det dags att tillsammans diskutera nästa steg. Du kan behöva hjälp av andra för att uppmuntra honom/henne att skaffa professionell hjälp - eller att ta ett första steg till hjälp från exempelvis en partner, föräldrar eller nära vänner.

Första hjälpen till psykisk hälsa

 • Bedöm situationen, ta kontakt
 • Lyssna öppet och fördomsfritt
 • Erbjud stöd och information
 • Uppmuntra personen att söka professionell hjälp
 • Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser

7. Här finns det stöd och hjälp

 • Vårdcentral eller annan läkarmottagning
 • Psykiatrisk mottagning
 • Personal på skola: lärare, skolsköterska, psykolog, socionom, husmor, skolvärdinna, fritidspersonal
 • Ungdomsmottagning
 • Präst, diakon
 • För dig som är anhörig och behöver stöd, kontakta din kommuns anhörigkonsulent

Du kan hjälpa personen att förbereda sig inför samtalet när han/hon har bestämt sig för att tala med någon. Erbjud dig att följa med. Efter samtalet måste du kontrollera att frågan om självmord togs upp samt fråga vilken hjälp som erbjöds. Hjälp personen att följa upp de rekommendationer som givits.

8. Förmedla hopp - trösta - be om ett löfte
Självmordstankar återkommer ofta och när de gör det är det viktigt för personen i fråga att be om hjälp och berätta för någon om sina känslor. Be personen lova att be om hjälp. Det gör det mer sannolikt att han/hon faktiskt gör det. Visa ditt engagemang och din vilja att förstå - förmedla hopp.

9. Ta hand om dig själv
Du som hjälper någon som har självmordstankar måste se till att ta hand om dig själv, eftersom det är känslomässigt påfrestande att vara ett stöd till någon som är självmordsbenägen och särskilt under en längre tid. Se till att inte vara ensam om detta, att du har någon att tala med, till exempel vänner, familj eller någon som är professionell.

10. Stanna kvar
Självmordstankar försvinner inte utan att den självmordsnära personen upplever någon form av förändring i livet. Livssituationen, känslorna och tankarna kring suicid kan förändras. Upplevelsen av stöd kan vara en hjälp att hantera självmordstankarna. Det är viktigt att familj, vänner och andra viktiga personer finns kvar på ett aktivt sätt. Självmordstankar försvinner inte av sig själva. Man behöver hjälp att ta sig ur självmordstankar. Du kan hjälpa!

Källa: Karolinska institutet, Nationell samverkan för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Att leva nära någon som har självmordstankar

Ullakarin Nyberg föreläser om det som många upplever som det allra svåraste inom psykisk ohälsa/sjukdom- att inte vilja leva längre. Hon berättar om hur det kan vara att leva med självmordstankar, men också om hur det är att vara anhörig med den ständiga rädslan att den du bryr dig om ska göra sig själv illa. Ullakarin beskriver de svåra samtalen som kanske inte behöver vara så svåra som vi tror.

Behöver du prata med någon

Behöver du eller någon i din närhet prata med någon har organisationen Mind en självmordslinje med telefonnummer 90 101, det finns även möjlighet om du vill chatta https://mind.se/chatt/

Senast uppdaterad 2021-09-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson