Transkulturellt perspektiv

Transkulturellt perspektiv på anhörigfrågor, Helena Persson, Järvapsykiatrin.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-26 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS