Utbildning i ME-WE-modellen

Ungdomar står på rad lutade mot en vägg och tittar in i kameran.

Under ME-WE-utbildningen får du som deltagare kunskap och verktyg för att kunna leda gruppträffar för ungdomar som vårdar, stöttar eller hjälper någon i sin närhet. Foto: Smålandsbilder

Nu kan verksamheter/personal som vill börja arbeta med ME-WE-modellen anmäla sig till Nka:s nästa utbildningstillfälle. Under sammanlagt tre dagar får du som deltagare utbildning och verktyg för att kunna leda gruppträffar för ungdomar som vårdar, stöttar eller hjälper någon i sin närhet.

ME-WE-modellen är en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats som består av gruppträffar och en app för unga omsorgsgivare. Modellen har utvecklats inom ramen för ME-WE-projektet och tagits fram i samarbete med unga omsorgsgivare och professionella.

Modellen går ut på att du som ledare anordnar träffar för ungdomar som vårdar, stödjer eller hjälper någon i sin närhet. Under träffarna gör ni aktiviteter och samtalar om hur man kan hantera påfrestande tankar och känslor, vad som är viktigt för ungdomarna och vad som ger kraft och energi. Träffarna ger också ungdomarna möjlighet att möta andra i liknande situationer.

Gruppen träffas sju gånger, om vardera cirka två timmar, plus en uppföljningsträff cirka tre månader efter den sista träffen. Träffarna kan genomföras antingen fysiskt eller digitalt.  

Som ett komplement till träffarna finns ME-WE-appen. Den fungerar som ett verktyg under träffarna och innehåller bland annat information om unga omsorgsgivares rättigheter, olika stödfunktioner och en chatt.

Nka erbjuder idag en kostnadsfri utbildning för alla verksamheter som vill börja använda ME-WE-modellen.

Nästa grupp startar till hösten och sker följande datum och tider:

23 september, kl. 09.00-15.00
13 oktober, kl. 08.30-15.00
27 oktober, kl. 08.30-15.00

Anmälan görs till Johanna Häggberg, se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om ME-WE-modellen på Nka:s hemsida

Läs eller ladda ner en broschyr om ME-WE-modellen och utbildningen

För mer information, kontakta:

Foto på Johanna Häggberg
Johanna Häggberg

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Johanna Häggberg har en Filosofie Magisterexamen i Folkhälsovetenskap. Hon har bland annat arbetat som folkhälsostrateg i kommuner och den senaste arbetsplatsen var Svenska Röda Korset där hon arbetade som verksamhetsutvecklare inom anhörigstöd. Idag arbetar Johanna som möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga.

Senast uppdaterad 2022-07-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson