Workshop om skuggsyskon

Pjäsen Skuggsyskon utgör en del av satsningen inom Projekt Vuxensyskon vid Bräcke diakoni med stöd av Arvsfonden. Efter pjäsen, som kan väcka starka känslor, erbjuds möjlighet till samtal om de teman som berörs. Projektmedarbetarna kommer att knyta ihop samtalet med arbetet för målgruppen vuxna syskon.
Rakel Lornér, projektledare, Bräcke diakoni och Henrik Holmer, Manusförfattare, Östra teatern

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-18 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson