Webbutbildning om barn som bevittnat våld

Illustration som visar personer som sitter, personer som står framför ett hus och personer som arbetar vid datorn, pratar i mobil och har en lagbok framför sig.

Pressbild: Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbutbildning för personer som i sitt arbete möter barn som bevittnat våld inom familjen. Syftet med webbutbildningen är att personal ska få mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov dessa barn har.

Webbutbildningen riktar sig främst till personer som arbetar inom socialtjänstens familjerätter, är domare eller arbetar som juridiskt ombud i vårdnadsmål, men även andra som arbetar inom socialtjänsten kan ha nytta av utbildningen.

– Utbildningen ger möjlighet att reflektera kring och diskutera konkreta situationer som de flesta av utbildningens målgrupper känner igen. Det kan handla om att bättre förstå hur barnen upplever umgänge med en våldsam förälder, vilket stöd de behöver och hur barnens bästa kan tas tillvara i umgängesmål i domstol eller vid möten mellan juridiska ombud och deras klienter, säger Fredrik Selin, projektledare vid Brottsoffermyndigheten, i ett pressmeddelande.

Utbildningen innehåller bland annat filmer och intervjuer med efterföljande diskussionsfrågor. Materialet är utformat i syfte att användas i grupp, men det går också att ta del av det enskilt.

Läs mer och ta del av utbildningen Barn som bevittnat våld på www.barnsombevittnat.se

Senast uppdaterad 2022-08-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson