Region Blekinge

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Arbetet med barn som närstående en del av organisationen kring barnets rättigheter. Inom Hälso- och sjukvårdens samtliga verksamheter finns Barnrättsombud som stödjer arbetet med barn som närstående. Målsättningen är att alla medarbetar inom hälso- och sjukvården följer framtagna riktlinjer gällande barn som närstående.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Ja, det finns riktlinjer.

Hur följs styrdokumenten upp?
Regelbunden revidering.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Det finns Barnrättsombud inom hälso- och sjukvårdens alla områden, barnrättsombuden stödjer arbetet med barnets rättigheter, barn som far illa och barn som närstående.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Se svar ovan.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Det finns dokumentation i journalen och KVÅ-koder används.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Personalen rekommenderas Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga.

Finns det material/information till personal?
Ja, material och information finns på intern webbplats.

Finns det material/information till föräldrar?
Ja, informationsfolder till förälder eller annan vuxen som möter barn som närstående.

Finns det material/information till barn och unga?
Ja, ett häfte som heter Min Bok, som barnet kan rita och skriva i. Tyngdpunkten ligger på hur barnet upplever situationen och hur de kan få hjälp att bearbeta tankar och intryck. Passar barn mellan 4-10 år.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Inga särskilda satsningar har genomförts under senaste åren.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Har inget systematiskt arbete för uppföljning av efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 i dagsläget.

Kontaktuppgifter:
Carina Andersson, 0734 471289, carina-c.andersson@regionblekinge.se

Senast uppdaterad 2021-11-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson