Äldre och interkulturella perspektiv

Lästips:


Rötter, språk och erfarenheter bär vi med oss när vi flyttar från ett land till ett annat. På äldre dar är kanske modersmålet det enda språk en person kommer ihåg.

Boken Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv presenterar forskning om äldre migranters ekonomiska förhållanden och hälsosituation samt vad mångfalden innebär för olika vård- och omsorgsyrken.
 

 

Att åldras i främmande land handlar om de kulturkrockar som kan uppstå inom äldreomsorgen. Författaren Anna Melle är pedagog och föreläsare och har skrivit flera böcker om äldre, hälsa och bemötande. Boken finns i bokhandeln och på nätet.  
Läs mer här

Anhörigskap i perspektiv 

I samhällsdebatt och forskning tenderar äldre att beskrivas homogent. Genom webbinarserien Anhöriga i Perspektiv vill NKA stimulera till reflektioner kring äldre och etnicitet, nationella minoriteter, HBTQI och socioekonomiska förhållanden. Se webbinarieserien här

Senast uppdaterad 2022-08-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson