Äldre och interkulturella perspektiv

Rötter, språk och erfarenheter bär vi med oss när vi flyttar från ett land till ett annat. På äldre dar är kanske modersmålet det enda språk en person kommer ihåg.

Lästips

Boken Äldrevård och omsorg i migrationens tidevarv presenterar forskning om äldre migranters ekonomiska förhållanden och hälsosituation samt vad mångfalden innebär för olika vård- och omsorgsyrken.

Urfolk och demens i Norden är en rapport som sammanfattar slutsatser och resultat från en nordisk konferens.

Webbinarieserie: Anhörigskap i perspektiv 

I samhällsdebatt och forskning tenderar äldre att beskrivas homogent. Genom webbinarserien Anhörigskap i perspektiv vill NKA stimulera till reflektioner kring äldre och etnicitet, nationella minoriteter, HBTQI och socioekonomiska förhållanden. 

Film om demens ur ett samiskt perspektiv

Nordens välfärdscenter har producerat en film som heter Öppenhet om demens. I den delar Johan Anders Eira, som har demens, och hans fru Inger Marie Bongo Eira, med sig om sina erfarenheter.

Senast uppdaterad 2022-08-17 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson