Tillgång eller bromskloss?

Veckans lästips från Nka-biblioteket

"Tillgång eller bromskloss? Om samverkan med anhöriga inom psykiatriska verksamheter i kommuner och landsting" av Marianne Winqvist, forskare vid Nka.

I studien undersöks nio personalgruppers syn på anhöriga och deras roll inom psykiatriska verksamheter i kommuner och landsting. Under gruppintervjuernas gång väcks tankar och idéer hur man skulle kunna förbättra samarbetet med de anhöriga. Synpunkterna ska nu ligga till grund för kompetenshöjande insatser.

Mer om studien

På denna länk kan du ta del av Marianne Winqvists föreläsning om studien och även ladda ner hennes presentation (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2021-09-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson