Vart femte barn lever i relativ fattigdom

Vart femte barn i Sverige lever i hushåll med så låg inkomst att de räknas till den grupp som lever i relativ fattigdom. Samtidigt finns det stora lokala skillnader. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Ekot har gått igenom SCB:s siffror som visar att det finns stora skillnader mellan landets kommuner. Även inom kommunerna är skillnaderna stora. Enligt Ekot finns det idag 89 kommuner i landet som har bostadsområden där minst hälften av barnen lever i relativ fattigdom, vilket innebär att de lever i hushåll som har en disponibel inkomst som är under 60 procent av medianinkomsten i landet.

För barnen kan detta innebära att man riskerar att hamna i ett socialt utanförskap vilket i längden också kan få negativa konsekvenser för den psykiska hälsan.

Läs mer och lyssna på inslaget på Sveriges Radios webbplats

Senast uppdaterad 2022-02-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson