Arbetsgivare som samarbetspartner- Elizabeth Hanson m.fl

Projektet "Arbetsgivare för anhöriga" syftar till att tillsammans med arbetsgivare skapa ett anhörigvänligt arbetsliv. Projektet drivs av Nka och Anhörigas Riksförbund med medel från Socialdepartementet.
Elizabeth Hanson, FoU-ledare, Nka, Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka
Charlotte Jonasson Falk, projektledare, Nka

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-31 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS